|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

БЕК Адольф (BECK Adolf)

Електронна адреса Друкувати PDF

БЕК Адольф (BEСK Adolf, 1.01.1863, Краків — 1942, Львів) — професор, керівник кафедри фізіології (1895-1934), декан медичного факультету (1903-04, 1916-17), ректор (1912-13), проректор (1914-15) Львівського університету.

Закінчив медичний факультет Краківського університету (1890).

Працював: асистент (1889-94), доцент (1894-95) кафедри фізіології цього ж університету; керівник (1895-1934), професор (1935-40) кафедри фізіології, декан медичного факультету (1903-04, 1916-17), ректор (1912-13), проректор (1914-15) Львівського університету.

Доцент (1894), професор (1895). Заслужений професор Львівського університету (1934).

Президент Львівського лікарського товариства (1901), почесний член лікарських товариств Вільнюса (1895) та Кракова (1917). Дійсний член АМН Польщі (1920) та ПАН у Кракові (1930).

Під час Першої світової війни був депортований до Києва (1915-16). Загинув трагічно під час арешту ґестапо (1942).

Напрями наукових досліджень: нейрофізіологія — один із перших опрацював метод електроенцефалографії, описав спонтанну біоелектричну активність мозку (1890); фізіологія сенсорних систем (зору, слуху, болю), кровоплину, травної та видільної систем; історія фізіології.

Автор близько 180 наукових праць, серед них підручник фізіології людини.

Підготував 9 професорів, керував науковими дослідженнями багатьох клініцистів Львівського університету.

Основні праці: Die Bestimmung der Localisation der Gehirn- und Rьckenmarksfunctionen vermittelst der elektrischen Erscheinungen. Zbl Physiol 1890; Oznaczenie lokalizacji w mуzgu i rdzeniu za pomoc№ zjawisk elektrycznych. Krakуw, UJ, 1891; O ciњnieniu krwi w їyіach (дис. праця). Krakуw, 1894. Dalsze badania zjawisk elektrycznych w korze mуzgowej. Rozpr AU 1896, 32; Zur Lehre Munk’s ьber Beginn und Reinenfolge in der Ausbreitung der Bewegungen Rьkkenmarkreflexen, wie bei Tдtigkeit der sogenannten “Principalcentren”. Arch Ges Physiol 1910, V. 135; Fizjologia czіowieka (підручник). Krakуw, 1915 (1 вид.); 1924 (2 вид.)(співавт.); Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie podczas inwazij rosyjskiej 1914/1915. Lwуw, 1935.

Використані матеріали: Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. Lwуw, 1899, 1: 136, 159, 168-171; Herman MW. Z kroniki towarzystwa lekarskiego Lwowskiego. Lwуw, 1907: 20; Hahn W. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. Lwуw, 1912, 2: 49, 80, 167, 213, 346, 350, 375-381, 406, 421, 425, 427-429, 443, 446, 447, 448, 452, 457, 458, 509, 694; Peretiatkowicz A, Sobeski M. Wspolczesna kultura polska. Poznaс, 1932; Encyclopaedia Judaica. Berlin, 1928-1934, Bd. 1-10; Lam S. Ilustrowana encyklopedja Trzaski, Everta i Michalskiego. Warszawa, 1927-1937, T. 1-5; Sidney O. Germany and Her Jews. London, 1939; Orgeg A, Terlecky T. Straty kultury polskiej 1939-1944. Glasgow, 1945, T. 1-2; Landman I. The Universal Jewish Encyclopedia in Ten Volumes. New York, 1948, 10 T.; Zwozdziak W. Historia wydzialy lekarskiego Universytetu Lwowskiego. Arch Hist Med 1965, T. 27, N 3: 211-212; Niecowa EH. Czlonkowie Akademii Umiejetnosci 1872-1952. Wrocіaw, 1973; Feliksiak S. Sіownik biologуw polskich. Warszawa, 1987: 64-66; Wojtkiewicz-Rok W. Dzieje wydziaіu lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894-1918. Wrocіaw, 1992: 34-36, 87-88; Львівський державний медичний інститут. Львів, Словник, 1994: 5, 20, 21, 61; Њrуdka A. Uczeni Polscy XIX i XX stulecia. Warszawa, 1994, Т. 1: 98-100 [фото]; Ґжеґоцький М Р, Ґжеґоцька А М. Експ Клін Фізіол Біохім 1995: 20-22; Czajka M. et al. Leksykon historii Polski. Warszawa, 1995; Kreuter A. Deutschsprachige Neurologen und Psychiater. Mьnchen, 1996, 3 Bd; Glinski JB. Sіownik biograficzny lekarzy i farmaceutow ofiar drugiej wojny swiatowej. Wrocіaw, 1997; Coenen A M L, Zajachkivska O, Bilski R. Electroenceph Clin Neurophisiol 1998, 106: 330-335; Biographisches Lexikon der hervorragenden Дrzte. Hildesheim, 2002, Bd. 1: 90-91; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. Львів, НТШ, 2004: 236; Brzecki A. Neurolodzy lwуwscy i ich wpіyw na ksztaіtowanie siк neurologii wrocіawskiej. Wrocіaw, 2004: 29, 30, 47; Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет. Львів, ЛНУ, 2005: 10 [фото]; Державний архів Львівської обл.: ф. 26, оп. 5, спр. 84; 29. Цsterreichische Nationalbibliotek. WBIS: D755-039-3, DA3508546083, P78715, DA3546007652, J005-619-5, DA3542007346; DBA: III 53, 297-299; JBA: I 123, 200-207; IS 17, 214-217; PAB: I 15, 136-141; IS 10, 111-114; II 16, 340-349; Енциклопедія сучасної України. Київ, 2003, Т.2: 431.

М. Ґжеґоцький, М. Клевець