|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра педіатрії №2

Електронна адреса Друкувати PDF

 

 

Адреса

вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010

Телефон/факс: +38 032 293 82 50
Еmail:

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Беш Леся Василівна, доктор медичних наук, професор

 


 ШТАТ КАФЕДРИ

 • Добрянський Д.О. – д.мед.н., професор;
 • Дедишин Любов Петрівна – к.мед.н., доцент, завуч кафедри;
 • Герасимов Сергій Вікторович – к.мед.н., доцент, відповідальний за наукову роботу;
 • Добрик Ольга Олександрівна – к.мед.н., доцент, відповідальна за лікувальну роботу;
 • Цапок Анатолій Авксентійович – к.мед.н., доцент, відповідальний за виховну роботу;
 • Борисюк Олена Петрівна – к.мед.н., асистент, помічник відповідального за наукову роботу;
 • Секретар Леся Борисівна - к.мед.н., доцент, матеріально- відповідальна особа;
 • Булак Галина Володимирівна - к.мед.н., доцент, профорг кафедри;
 • Боднарчук Вікторія Орестівна - к.мед.н., асистент, відповідальна за роботу студентського наукового гуртка;
 • Мацюра Оксана Іванівна - к.мед.н., асистент, відповідальна за веб-сторінку кафедри;
 • Трояновська Ольга Орестівна - к.мед.н., асистент, відповідальна за ведення документації кафедральних засідань;
 • Сенкевич Олена Михайлівна – асистент;
 • Ковалик Соломія Земомиславівна – асистент;
 • Баб‘як Лідія Іванівна – старший лаборант.

Клінічні бази:

 1. Міська дитяча клінічна лікарня, в. Пилипа Орлика, 4, м. Львів, 79059;
 2. Відділення патології недоношених новонароджених, відділення інтенсивної терапії новонароджених, в. Чернігівська, 5, м. Львів, 79010;
 3. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, в. Дністерська, 27, м. Львів, 79035;
 4. Будинок дитини №1 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки, в. Комаринця, 2А, м. Львів, 79000.
 5. Комунальна 4-та міська клінічна лікарня, в. Стецька, 3, м.Львів, 79000.

Коротка історична довідка

ОСНОВНІ ПОДІЇ

1904 Організована кафедра дитячих хвороб.

1909 Побудовано корпус дитячої клініки.

1951 Відкрито педіатричний факультет Львівського державного медичного інституту. Одночасно з викладанням педіатрії на лікувальному факультеті кафедра почала готувати спеціалістів педіатрів за програмою шпитальної педіатрії. Паралельно проводилась підготовка лікарів на факультеті удосконалення.

1982 Об’єднано викладання факультетської та шпитальної педіатрії.

2016 Реорганізація кафедри з утворенням кафедр педіатрії №1 і №2


ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДРИ

Рачинський Я.
Перший завідувач кафедри з 1904 по 1919 р.
У листопаді 1902 року йому було присвоєно звання професора дитячих хвороб у Кракові. У 1904 році був запрошений для завідування кафедрою педіатрії Львівського університету. Зробив великий внесок у створення педіатричної клініки. Наукові напрямки: діагностика і лікування менінгіту скарлатини, патогенетичні аспекти дизентерії. 

Гроер Ф.В.
Завідував кафедрою з 1919 по 1946 р.
У 1911 р. отримав диплом лікаря у Вроцлаві. 1913-1919 рр. працював у клініці професора Пірке у Відні. У 1918 р. отримав звання професора. У 1946 р. переїхав до Польщі, де його було обрано членом-кореспондентом польської академії наук. Після його смерті у 1965 р. професор Фанконі писав, що світова наука понесла важку втрату. 

Коржинський С.І.
Завідував кафедрою з 1946 по 1950 р.
У 1933 р. закінчив медичний факультет Львівського державного медичного інституту. З 1934 працював асистентом, 1950-1965 рр. - доцентом кафедри. У 1965 р. присвоєно вчений ступінь доктора медичних наук, у 1967 р. - звання професора. Наукові напрямки: вивчення зміни реактивності організму при різноманітних важких захворюваннях з використанням методів алергометрії і паталергометрії. 

Ігнатов С.І.
Завідувач кафедри 1951-1970 рр.
1918-1924 рр. студент медичного факультету Північно-Кавказького університету. 1938-1951 рр. – доцент клініки дитячих захворювань Іванівського медичного інституту. Наукові напрямки: функціональна діагностика системи травлення. Автор 10 монографій та понад 150 наукових праць. 

Юсько С.М.
Завідуюча кафедрою 1971-1977 рр.
У 1941 р. закінчила Львівський медичний інститут. 1941-1954 рр. – ординатор клініки дитячих хвороб. З 1958 р. обрано доцентом кафедри. У 1969 р. захистила докторську дисертацію. Очолила кафедру з 1971 р.. Наукові напрямки: геморагічний синдром та стафілококова інфекція у новонароджених, пневмонії у дітей раннього віку, патологія ліпідного обміну у дітей. 

Ткаченко С.К.
Завідуюча кафедрою 1977-1999 рр.
У 1954 р. закінчила педіатричний факультет Одеського медичного інституту. 1954-1957 – асистент кафедри цього ж інституту. 1957 р. – асистент кафедри дитячих хвороб Івано-Франківського медичного інституту. У 1968 р. отримала звання доцента. 1973-1975 рр. – радник МОЗ МНР із педіатрії. 1975 р. отримано наукове звання професора. 1975-1977 рр. завідуюча кафедрою дитячих хвороб Полтавського медичного інституту. Наукові напрямки: обмінні порушення у недоношених дітей, імунодефіцитні стани. 

Няньковський С.Л.
Завідувач кафедри з 2000-2016 рр.
Закінчив Львівський державний медичний інститут у 1976 р.. Асистентом кафедри працював з 1986 року, на посаді доцента – з 1994 року. У 1999 році захищено докторську дисертацію. Звання професора присвоєно у 2001 році. Наукові інтереси: проблеми гастроентерології, інформаційні технології, прогнозування ризику виникнення захворювань у дитячому віці. 

Беш Л.В.
Завідувач кафедри педіатрії №2 із 2016 р.
Закінчила Львівський державний медичний інститут у 1983 р.. З 1993 року – асистент, з 1998 - доцент кафедри. У 1999 році захистила докторську дисертацію. Звання професора присвоєно у 2003 році. Наукові інтереси: проблеми дитячої алергології, пульмонології, нутріціології.
Голова профільної методичної комісії з педіатричних дисциплін ЛНМУ ім. Данила Галицького, Голова експертної комісії за спеціальністю “педіатрія” Спеціалізованої вченої ради Д 35.600.04. З 2000 року - керівник Львівського міського дитячого алергологічного центру, з 2006 - Головний редактор науково-практичного часопису “Алергія у дитини”. 

ІСТОРІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1904-1919 Роль ультрафіолетового опромінення в профілактиці та лікуванні захворювань дитячого віку.
 • 1920-1939 Туберкульоз, алергометрія.
 • 1945-1959 Фізіологія та патологія травлення, патологія періоду новонародженості.
 • 1960-1977 Фізіологія та патологія сполучної тканини, особливості білкового, ліпідного, водно-електролітного обмінів при патології дитячого віку.
 • 1978-1996 Імунна система в нормі і при патології. Соціально-гігієнічні та медико-біологічні причини дитячої захворюваності.
 • 1997-2001 Визначення прогностичного значення перинатальної гіпоксії у формуванні соматичної і неврологічної патології у дітей.
 • 2002-2016 Вивчення алергологічної патології у дитячому віці, функціональні та органічні гастро-інтестинальні розліди в педіатрії, патологія і нутриціологія недоношених дітей, вертебрально-соматичні зв‘язки в патології у дітей, питання дитячої нефрології, патологія дітей раннього віку, дитяча кардіоревматологія.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

За кафедрою педіатрії №2 закріплене викладання таких дисциплін:

 • «Педіатрія» для студентів 4, 5, 6 курсів медичного факультету №2 (спеціальності лікувальна справа, педіатрія) та англомовних іноземних студентів;
 • виробнича лікарська практика в педіатричному відділенні стаціонару для студентів 4 курсу медичного факультету №2 та англомовних іноземних студентів;
 • курси за вибором для студентів медичного факультету №2: «Актуальні питання дитячої гастроентерології», «Актуальні питання дитячої нефрології»; «Актуальні питання неонатології».

НАУКОВА РОБОТА

Тема: «Оптимізація методів прогнозування, профілактики і лікування найбільш поширених захворювань і функціональних порушень у дітей» , УДК 616.1/.4-053.36-037-084-08; № держреєстрації 0113U000209, Інв. № ІН.19.00.0001.12

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Беш Л.В., С.М. Недельська. Вибрані питання дитячої алергології. – Львів “Каменяр”. 2016. – 166 с.
 2. Беш Л.В. Бронхіальна астма у дітей. – Львів. 2010. – 86 с.
 3. Беш Л.В. Алергічний марш: перспективи профілактики і прогнозу. – Львів “Каменяр”. 2010. – 68 с.
 4. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / за ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка. - 5-е вид., випр. Підручник.- 2014.- 592 с.
 5. Добрянський Д.О. Неонатологія: національний підручник: у 2 т. /За ред. проф. Є.Є. Шунько. – К., 2014. – Т.1. – 960 с.
 6. Добрянський Д.О. Акушерство та гінекологія: у 4 томах: національний підручник. За редакцією академіка НАМН України проф. В.М. Запорожана. Неонатологія Т.2.- К.: ВСВ "Медицина". – 928 с.
 7. Кассараба М.М., Іванов Д.Д., Добрик О.О. Природжені аномалії сечової системи у дітей. Посібник для лікарів. Донецьк: Видавничий дом Заславський О.Ю.- 2010 р. – 416 с.
 8. Іванов Д.Д., Добрик О.О. Нефрологічний портфель сучасного лікаря. Частина І. Інфекції сечового тракту. Посібник для лікарів. Львів: типографія Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького.- 2011 р.- 193с.
 9. Добрик О.О., Іванов Д.Д. Нефрологічний портфель сучасного лікаря. Частина ІІ. Дисметаболічна нефропатія. Посібник для лікарів. Львів: типографія Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.- 2012 р.- 47с.
 10. Добрик О.О., Секунда М.О. Нефрологічний портфель сучасного лікаря. Частина ІІІ. Актуальні питання ренопротекції. . Львів: типографія Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького.- 2013р.- 62с.
 11. Боднарчук В.О. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів ендокринної системи у дітей / Навчально-методичний посібник для студентів та викладачів ВНЗ.- 2015.- 128 с.
 12. Gerasimov S.V., Nyankovskyy S.L., Voznyak A.V. Manual on pediatrics for English medium students year 6 in general medicine.- Part 1 of 2. Львів: Арніка-М., 2014.- 100 с.
 13. Gerasimov S.V., Nyankovskyy S.L., Voznyak A.V. Manual on pediatrics for English medium students year 6 in general medicine.- Part 2 of 2. Львів: Арніка-М., 2014.- 100 с.
 14. Няньковський С.Л., Булак Г.В., Дедишин Л.П., Івахненко О.С. Найбільш поширені соматичні захворювання в педіатрії: патологія дітей раннього віку, гастроентерологія та кардіоревматологія / Посібник з грифом МОЗ та МОН України для студентів вищих медичних закладів III-ІV рівня акредитації. Львів: ЛМНУ – 2010 р. – 196 с.
 15. Няньковський С.Л., Булак Г.В., Дедишин Л.П. Факультетська педіатрія. Модуль I Хвороби дітей раннього віку. Частина I / Навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу медичного факультету. Львів: Бібльос – 2008 р. - 92с.
 16. Няньковський С.Л., Булак Г.В., Дедишин Л.П. Методичні вказівки для індивідуальної самостійної роботи студентів до курації хворих та написанню історії хвороби з педіатрії. Львів: Бібльос – 2008 р. - 11с.