|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Кафедри

Кафедра педіатрії №1

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

Основна база: 79059, Львів, вул. П.Орлика, 4. 
Тел/факс +38 (032) 2917851 
е-mail:


Тел/факс +38 (032) 2757611

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ 

д.м.н., професор Няньковський Сергій Леонідович  

 

Клінічні бази для навчання студентів

Основні бази:

 • Комунальна міська дитяча клінічна лікарня Адреса: 79059, Львів, вул. Пилипа Орлика, 4.
 • Відділення патології недоношених новонароджених дітей Львівської обласної клінічної лікарні та відділення інтенсивної терапії недоношених новонароджених. Адреса: 70010, Львів, Чернігівська, 5.

 

Додаткова база:

 • Західноукраїнськийспеціалізований дитячий медичний центр, комунальний заклад львівської обласної ради. Адреса: 79035, м. Львів, вул. Дністерська, 27 

 

 ШТАТ КАФЕДРИ 

 • Возняк А.В. – к.мед.н., доцент, завуч кафедри, відповідальний за веб-сторінку кафедри;
 • Кузьмінов Ю.Б. – к.мед.н., доцент, відповідальний за наукову роботу;
 • Яцула М.С. – к.мед.н., доцент,відповідальна за роботу студентського наукового гуртка;
 • Пакулова-Троцька Ю.В.– к.мед.н., асистент, відповідальна за лікувальну роботу;
 • Подолянська В.В.– к.мед.н., асистент, відповідальна за виховну роботу;
 • Пасічнюк І.П. – асистент;
 • Пластунова О.Ю. – асистент, профорг;
 • Пишник А.І.– асистент;
 • Фуртак Р.Н.– асистент;
 • Городиловська М.І. – очний аспірант;
 • Садова О.Р.– очний аспірант, асистент за сумісництвом;
 • Захарова В.М. – старший лаборант. 
 
 
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 
За кафедрою педіатрії №1закріплене викладання таких дисциплін:
 • «Педіатрія» для студентів 4, 5, 6 курсів медичного факультету №1 (спеціальність лікувальна справа, медикопрофілактична справа) та україномовних іноземних студентів 4, 5, 6 курсів;
 • Виробнича лікарська практика в педіатричному відділенні стаціонару для студентів 4 курсу медичного факультету №1 та україномовних іноземних студентів; 
 • курси за вибором для студентів медичного факультету №1: «Актуальні питання дитячої гастроентерології», «Актуальні питання дитячої нефрології», «Актуальні питання неонатології», «Актуальні питання дитячої кардіології».
НАУКОВА РОБОТА
 
Тема: «Оптимізація методів прогнозування, профілактики і лікування найбільш поширених захворювань і функціональних порушень у дітей» , УДК 616.1/.4-053.36-037-084-08; № держреєстрації 0113U000209, Інв. № ІН.19.00.0001.12

Історія кафедри
Львівська педіатрична школа є найстарішою на теренах Галичини, вона була започаткована 1904 році, коли була відкрита кафедра педіатрії медичного інституту, якою керував відомий вчений і педагог Ян Рачинський (1909-1918 рр.). У 1918 році кафедру очолив і керував нею до 1946 року учень відомого вченого Пірке -проф. Франц Гроєр, добре відомий не тільки у країнах Європи але й у США. У 1946 році, кафедру педіатрії очолив проф. Степан Іванович Коржинський, відомий своїми працями з невідкладної педіатрії. З 1950 по 1970 рік кафедрою педіатрії керував проф. Сергій Іларіонович Ігнатов, з ініціативи якого у 1951 році був відкритий педіатричний факультет, де він був першим деканом. Під керівництвом проф. С.Ігнатова захищено близько 30 кандидатських і 3 докторських дисертації, надруковано понад 200 наукових праць. З 1970 по 1977 р. кафедрою керувала учениця проф. С. Ігнатова - проф. Стефанія Михайлівна Юсько, яка відома своїми працями з патології новонароджених, обмінних порушень у дітей. З 1977 по 2000 рр. кафедру очолювала проф. Світлана Кузьмівна Ткаченко, яка займалася вивченням впливу перинатальної патології на становлення імунологічної реактивності у дітей раннього віку, а також ролі перинатальної гіпоксії у формуванні соматичної та неврологічної патології, започаткувала неонатологічний напрямок досліджень на кафедрі. З 2000 року кафедру очолює професор Сергій Леонідович Няньковський, член Правління асоціації педіатрів України та Правління асоціації педіатрів гастроентерологів і нутриціологів України, дійсний член ECOG (The European Childhood Obesity Group) та ESPR (The European Society PediatricResearch), член редакційних колегій 4 українських та 4 закордонних медичних журналів, автор більше 380 друкованих праць. У 2016 році кафедру було реорганізовано на кафедру педіатрії №1 та кафедру педіатрії №2.
 
Основні напрямки наукових досліджень кафедри педіатрії №1
Загальна педіатрія: визначення стану здоров’я дітей шкільного віку, удосконалення діагностики функціональних розладів та органічних захворювань, методів профілактики і лікування. Діагностика, профілактика та лікування вегетативних дисфункцій у школярів, порушень артеріального тиску, цефалгій. Особливості фізичного розвитку дітей та підлітків. Особливості нутритивного забезпечення та профілактика розвитку дефіцитних станів у школярів.
Гастроентерологія та нутриціологія: діагностика і лікування захворювань гастродуоденальної зони. Визначення харчового статусу та особливостей харчування дітей різних вікових груп. Функціональні розлади травної системи у дітей раннього віку. Харчова алергія у дітей раннього віку.Роль пребіотиків та пробіотиків у профілактиці та лікуванні функціональних розладів та органічних захворювань. Особливості діагностики, перебігу та лікування лактазної недостатності у дітей раннього віку.
Пульмонологія: рання реабілітація дітей після перенесеної позашпитальної пневмонії, вивчення особливостей перебігу ускладнених форм пневмоній.
Неонатологія: вивчення дії внутрішньоутробної та постнатальної гіпоксії на фізичний та психічний розвиток дітей; розробка методів ранньої діагностики, лікування, профілактики і реабілітації постгіпоксичних уражень. 
Вегетологія: роль вегетативної нервової системи в формуванні реакцій адаптації та розвитку соматичної патології у дітей.
Соціальна педіатрія: адаптація дітей до шкільного навчання у початкових класах, розробка та впровадження багаторівневої системи діагностики та реабілітації дітей з фізичними та психічними вадами, в тому числі інвалідів. Фізичні, психологічні, освітні та соціальні аспекти реабілітації. Реабілітація дітей з ДЦП та аутизмом.