|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра ортодонтії

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69а
тел. +38 (032) 275-59-87
email:
 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Чухрай Наталія Львівна
, доктор медичних наук, доцент

 

 


Професорсько-викладацький склад кафедри: 

 • д.м.н. проф. Безвушко Е.В., д.м.н. проф. Мірчук Б.М., к.м.н. доц. Гордон-Жура Г.С.,  к.м.н. доц. Дубецька-Грабоус І.С,  к.м.н. доц. Лисак Т.Ю., к.м.н.доц. Чухрай Н. Л., к.м.н. доц. Мусій-Семенців Х.Г.,  к.м.н. доц. Пилипів Н.В.,  к.м.н. ас. Машкаринець О.О.,к.м.н. ас. Зубачик О.В.,к.м.н ас. Малко Н.В.,ас. Боднарук Н, І., ас. Шпотюк О.О.,  ас. Костура В, Л.,  ас. Міськів А.Л., ас. Морозова Н.П., ас. Нарепеха О.Т., ас. Харченко А.В., ас.Слобода М.Т. , к.м.н ас. Шило М.М., ас. Данилюк Д.В.
 • Відповідальний за навчальну роботу – к.м.н., доц. Мусій-Семенців Х.Г.
 • Відповідальний за наукову роботу –  к.м.н., доц. Дубецька-Грабоус І.С   
 • Відповідальний за СНТ ‒ к.м.н. доц. Гордон-Жура Г.С.,
 • Відповідальний за лікувальну роботу ‒ ас. Нарепеха О.Т.,
 • Відповідальний за виховну роботу ‒ ас. Міськів А.Л.,  

НАВЧАЛЬНА  РОБОТА КАФЕДРИ

Підготовка спеціалістів-стоматологів  за фахом „Ортодонтія”.

Навчання ведеться на бюджетній і контрактній формах українською та англійською мовами. На кафедрі проходять навчання студенти ІІІ, IV, V курсів стоматологічного факультету та лікарі факультету післядипломної освіти (клінічна ординатура, магістратура, інтернатура, спеціалізація, передатестаційні цикли). Також постійно навчаються клінічні ординатори, аспіранти та стажисти з різних країн світу українською та англійською мовами. У навчальному процесі висвітлюються основні наукові досягнення кафедри, а для студентів V курсу  читається елективний курс. 

НАУКОВА РОБОТА

НАПРЯМКИ  НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ 

 • Вивчення рівня стоматологічної захворюваності у дітей, які проживають в екологічно несприятливих регіонах. 
 • Вивчення стану ротової порожнини, зокрема поширеності та структури ортодонтичної патології, у дітей що проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору у питній воді. 
 • Дослідження факторів довкілля в екологічно несприятливих регіонах, які можуть сприяти розвитку стоматологічних захворювань та розробка методик мінімалізації їх впливу на органи ротової порожнини. 
 • Дослідження термінів прорізування зубів та їх залежність  від екологічної характеристики регіону проживання.
 • Вивчення особливостей формування ортодонтичної патології у дітей з факторами ризику в анамнезі (соматичні захворювання, шкідливі звички, спадкові фоктори). 
 • Вивчення впливу апаратурного лікування на тверді тканини зубів та на тканини пародонту. 
 • Вдосконалення методів лікування ортодонтичної патології.   

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Співробітники кафедри надають лікувальну допомогу дітям та дорослим пацієнтам з ортогнатичною патологією. У рамках Всеукраїнського проекту “Подаруй дитині посмішку” проводиться ортодонтичне лікування дітей з шкіл-інтернатів м.Львова та області незнімною ортодонтичною апаратурою.

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

У формуванні лікарського мислення, навичок та практичної діяльності у студентів важливе значення відіграють їх робота у студентському науковому гуртку.

Керівником студентського наукового гуртка на кафедрі є  доц. Годон-Жура Г.С.

Серцевиною наукового студентського гуртка є студенти, які здійснюють свій науковий пошук з ІІІ курсу та до закінчення навчання. Вони беруть участь у проведені консультацій своїх наукових керівників, займаються науковими дослідженнями.

На підставі виконаної наукової роботи проводиться підготовка матеріалів до публікації в студентському збірнику наукових праць, а також цілеспрямована робота з підготовки студентів-гуртківців до виступів на підсумкових щорічних університетських наукових конференціях.  

Основними напрямками досліджень гуртківців є:  профілактика зубощелепних аномалій та деформацій,  вдосконалення основних та нових методів діагностики зубощелепних аномалій та деформацій, освоєння нових методів лікування ортодонтичної патології.

Студенти-гуртківці приймають активну участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Стоматологія» та міжнародному брейн-рингу зі стоматології. 

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА

Викладачі кафедри є кураторами студентів ІV курсу стоматологічного факультету з 9 по 17 групи.

Метою патріотично-виховної роботи є формування національно-свідомого, інтелігентного, фахово підготовленого студента, в майбутньому – випускника національного університету.

Основні вектори роботи: 

 • студентське самоврядування;
 • створення і плекання середовища університету європейського спрямування;
 • дослідження історії славнозвісних та незаслужено забутих українських родин;
 • краєзнавча робота;
 • створення умов для творчого розвитку, критичної позиції та власної думки.  

Професорсько-викладацький склад кафедри регулярно приймає участь у заходах, що проводяться згідно календарного плану роботи відділу гуманітарної освіти і виховання університету.

Відповідальний за виховну роботу на кафедрі – ас. Міськів А.Л.