|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Павловський Михайло Петрович

Електронна адреса Друкувати PDF
 

ПАВЛОВСЬКИЙ Михайло Петрович (15.11.1930, м. Берестечко Волинської обл.) — професор, завідувач кафедр хірургії ФПДО (1973-76), факультетської хірургії (від 1976), проректор із лікувальної роботи (1974-79), проректор з міжнародних зв’язків (1980-81), ректор (1981-98) Львівського медичного університету.

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту (1954).

Працював: клінічний ординатор кафедри факультетської хірургії (1954-56); хірург лікарні Львівської залізниці (1956-59); завідувач хірургічним відділенням Львівської обласної клінічної лікарні (1959-64); асистент (1964-66), доцент (1966-73) кафедри факультетської хірургії; завідувач кафедр хірургії ФПДО (1973-76) та факультетської хірургії (від 1976), проректор із лікувальної роботи (1974-79), проректор із міжнародних зв’язків (1980-81), ректор (1981-98) Львівського медичного університету.

Кандидат медичних наук (1959), доцент (1967), доктор медичних наук (1971), професор (1974). Заслужений працівник вищої школи (1980), академік АНТК (1992), АН ВШ України (1993), дійсний член НТШ (1994), дійсний член АМН України (1997), Польської академії медицини (1998), Міжнародної академії медицини Альберта Швайцера (1999). Двічі Лауреат Державної премії України (1986, 2000). Заслужений професор Львівського медичного університету (2005).

Напрями наукових досліджень: хірургія органів шлунково-кишкового тракту, зокрема, печінки і жовчних шляхів; операційне лікування захворювань ендокринних органів, зокрема, щитоподібної і прищитоподібних залоз, наднирників, підшлункової залози, яйників; лікування синдрому поліорганної недостатності та тромбоемболічних ускладнень в абдомінальній та ендокринній хірургії; впровадження методів лапароскопії, ендоскопічних та ендоваскулярних операційних втручань, гемо- та лімфосорбції, плазмаферезу.

Автор понад 1000 наукових і навчально-методичних праць, серед них 15 монографій, 6 підручників, 12 авторських свідоцтв на винаходи, 4 патенти України.

Підготував 37 кандидатів, 12 докторів наук.

Основні праці: Портокавальные органоанастомозы в хирургии циррозов печени (канд. дис.). Львів, 1959; Циррозы печени и их хирургическое лечение (монографія). Київ, Здоров’я, 1966 (співавт.); Материалы к хирургии надпочечных желез (клиника, диагностика и хирургическое лечение тотального, парциального и смешанных форм гиперкортицизма) (докт. дис.). Львів, 1970; Селезінка (монографія). Львів, 1996 (співавт.); Псевдокісти підшлункової залози (монографія), Львів, 1997 (співавт.); Тромбоемболія гілок легеневих артерій та посттромбоемболічна легенева гіпертензія: діагностика, лікування, профілактика (монографія). Київ, 1999 (співавт.); Ковзні пахвинні грижі (монографія). Львів, 2003 (співавт.).

Використані матеріали: Львівський державний медичний інститут. Львів, Словник, 1994: 3-5, 7, 16, 18, 30, 31, 35, 37, 49, 54, 148, 150-151, 155, 215-216, 225, 280; Павловський МП. Біобібліографія. Львів, Атлас, 1999; Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2000. Львів, Наутілус, 2000: 123-125; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник 2004. Львів, Наутілус, 2004: 152-154; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. Львів, НТШ, 2004: 196, 197, 210, 307; Клін Хірург 2005, № 11: 107-108; Acta Med Leopol 2005, № 4: 8-10; Ганіткевич Я, Пундій П. Українські лікарі. Бібліографічний довідник. Львів, НТШ, 2008, Т. 3: 150-151; Ступницький РМ, Магльований АВ, Гриновець ВС, Кухта ВС. Стоматологічному факультету у Львові — 50 років. Львів, 2008: 119-120; ЛНМУ: Довідник 2009. Львів, Наутілус, 2009: 52, 165-167; Архів ЛНМУ [фото]; http://www.pavlovsky.openua.net/

Т. Шахова, Б. Зіменковський