|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

ПЛАСТУНОВ Борис Анатолійович

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

ПЛАСТУНОВ Борис Анатолійович (1.06.1953, Львів) — доцент, завідувач кафедри гігієни та профілактичної токсикології ФПДО (від 2000).

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного інституту (1976).

Працював: аспірант (1976-79), асистент (1979-90), доцент (1990-2000) кафедри загальної гігієни; завідувач (від 2000) кафедри гігієни та профілактичної токсикології  Львівського медичного університету.

Кандидат медичних наук (1982), доцент (1991). Відзначений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1990).

Напрями наукових досліджень: проблеми гігієни пасажирського автомобільного транспорту; вивчення впливу полютантів атмосфери на стан здоров’я населення; опрацювання методів ідентифікації полютантів повітряного середовища; проблеми гігієнічного оцінювання токсичності ксенобіотиків на тлі недостатньої забезпеченості організму йодом; реґіональне нормування та систематизація національної нормативної бази ксенобіотиків у різних середовищах та їх гармонізація з закордонними нормативами; проблеми адаптації дітей до навчання у школах-інтернатах за умов йододефіциту.

Автор близько 190 наукових і навчально-методичних праць, серед них авторське свідоцтво на винахід, 2 монографії, 2 підручники, 3 навчальні посібники.

Основні праці: Способ концентрирования окиси углерода. Авт Свід № 842461, 1981 р. (співавт.); Изучение влияния комплекса факторов внутрисалонной среды автобусов дальнего следования на организм водителей и пассажиров (канд. дис.). Львів, 1982; Охрана окружающей среды от выбросов химической промышленности (монографія). Київ, Здоров’я, 1986 (співавт.); Сучасні проблеми гігієни навколишнього середовища (монографія). Львів, НТШ, 1997 (співавт.); Загальна гігієна (посібник). Львів, Вища школа, 1988, 1992, 2001 (3 вид.) (співавт.); Гігієна та екологія (підручник). Вінниця, Нова книга, 2006 (укр.), 2009 (англ.) (співавт.); Гігієна дітей та підлітків (підручник). Київ, Асканія, 2008 (співавт.); Про ступінь збіжності та шляхи гормонізації національної нормативної бази ксенобіотиків у повітрі робочої зони зі світовими стандартами. Совр Пробл Токсикол, 2005, № 4; Токсичність свинцю на фоні йододефіциту та профілактичні ефекти калію йодиду та пектину. Практ Мед 2008, 14 (співавт.); Про необхідність корекції гранично допустимих концентрацій 1,3 бутадієну, генсахлорбензолу, гідразину та його похідних у повітрі робочої зони. Совр Пробл Токсикол 2008, № 2 (співавт.).

Використані матеріали: Львівський державний медичний інститут. Львів, Словник, 1994: 101-102; Охорона здоров’я і довкілля. Львів, 1996: 10-15; Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2000. Львів, Наутілус, 2000: 134-135; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник 2004. Львів, Наутілус, 2004: 125-126; ЛНМУ: Довідник 2009. Львів, Наутілус, 2009: 130-131ЛНМУ: Довідник 2009. Львів, Наутілус, 2009: 179-180; Архів ЛНМУ [фото].

Б. Штабський, М. Гжегоцький