|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

ВОРОБЕЦЬ Наталія Миколаївна

Електронна адреса Друкувати PDF
 ВОРОБЕЦЬ Наталія Миколаївна (12.03.1956, м. Луцьк Волинської обл.) - професор кафедри фармакогнозії та ботаніки (від 2005).
Закінчила біологічний факультет Львівського університету (1978).
Працювала: інженер (1978-85), молодший науковий співпрацівник (1985-88) Інституту ботаніки АН України; старший науковий співпрацівник Ботанічного саду (1989), асистент кафедри морфології, систематики і фізіології рослин (1989-92), доцент кафедри фізіології та екології рослин (1992-2002) Львівського університету; доцент (2002-04), професор (2004-05) кафедри медичної біології, паразитології та генетики, професор кафедри фармакогнозії та ботаніки (від 2005) Львівського медичного університету.
Кандидат біологічних наук (1986), доцент (1994), доктор біологічних наук (2004), професор (2005).
Напрями наукових досліджень: фізіологія та біохімія рослин - вивчення росту рослин за умов свинцевого навантаження, механізми стійкості до дії свинцю, роль йонів селену та абсцизової кислоти у формуванні стійкості рослин до дії свинцю.
Автор близько 110 наукових і навчально-методичних праць.
Підготувала 1 кандидата наук.
Основні праці: Ключевые ферменты азотного обмена в стебле кукурузы (канд. дис.). Київ, 1985; Вплив абсцизової кислоти на активність ферментів антиоксидантного захисту у насінні квасолі при проростанні за дії різних концентрацій іонів свинцю. Наук Вісн Ужгор Ун-ту. Сер Біол 2001, № 9; Активність аспартат- та аланін амінотрансфераз у соняшника за дії різних доз свинцю. Физиол Биохим Культ Раст 2002, № 2; Функціонування ферментів глутатіонового циклу в насінні квасолі при проростанні за дії іонів свинцю та селену. Физиол Биохим Культ Раст 2002, № 4 (співавт.); Ендогенні механізми формування стійкості рослин до дії йонів свинцю за участю аскорбат-глутатіонової системи (докт. дис.). Львів, 2004; Роль абсцизової кислоти у регуляції водного режиму квасолі за дії йонів свинцю. Доп НАН України 2004, № 1 (співавт.); Glutatione peroxidase activity in sunflower shoots exposed to lead and selenium. Ann Univ Marie Curie-Sklodovska 2006, V. 19, №1; Гіпоселинози та можливості їх коркції з використанням лікарських рослин. Фітотерапія 2008, №2.
Використані матеріали: Енциклопедія Львівського Університету. Біологічний факультет. Львів, ЛНУ, 2005: 36; Енциклопедія сучасної України. Київ, НАН України, 2006, Т. 5: 154; Архів ЛНМУ [фото].
О. Скляров, І. Білінська