|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

ГЛУХЕНЬКИЙ Тимофій Титович

Електронна адреса Друкувати PDF
 

ГЛУХЕНЬКИЙ Тимофій Титович (4.02.1902, с. Жадів Чернігівської обл. — 28.09.1980, Київ) — професор, завідувач кафедр шпитальної (1944-45, 1950-57) та пропедевтичної (1946-50) терапії, директор (1944) Львівського медичного інституту.

Закінчив медичний факультет Ростовського-на-Дону університету (1925).

Працював: лікар (1925-29), асистент (1929-31), доцент (1931-38) кафедри терапії, за сумісництвом декан медичного факультету (1931-38) Ростовського-на-Дону медичного інституту; завідувач кафедри терапії (1938-41), за сумісництвом заступник директора з навчальної роботи (1938-40) Іжевського медичного інституту; завідувач кафедри терапії (1941-44), за сумісництвом заступник директора з навчальної роботи Північно-Осетинського медичного інституту, м. Орджонікідзе; завідувач кафедр шпитальної (1944-45, 1950-57) та пропедевтичної (1946-50) терапії, за сумісництвом директор (1944) Львівського медичного інституту; завідувач (1957-75), професор (1975-80) кафедри терапії педіатричного факультету Київського медичного інституту.

Доцент (1932), доктор медичних наук (1938), професор (1938).

Заслужений діяч науки УРСР (1968).

Напрями наукових досліджень: діагностика та лікування захворювань шлунково-кишкового каналу, серцево-судинної та дихальної систем; хвороби крові та кровотворення; лікування та профілактика ендемічного зобу в Західних областях України; вивчення лікувальної дії курортних чинників, зокрема бальнеотерапії на курортах Трускавець, Моршин, Любінь Великий; стан гіпофіз-адреналової системи у хворих з ураженнями внутрішніх органів.

Автор близько 100 наукових праць, серед них кілька монографій.

Підготував 40 кандидатів наук.

Основні праці: Патогенез язвенной болезни желудка. Врач Дело, 1932; Содержание глютатиона в крови больных с внутренними заболеваниями. Клин Мед 1936; Лечение отечных больных хлористым аммонием и механизм действия этой соли (докт. дис.). Ростов-на-Дону, 1937; Курорт Варзи-Ятчи и его лечебные свойства. Київ, 1940; Клініка зобу в Західних областях України. 1947; Терапевтична дія бальнеологічних ресурсів місцевих курортів — Трускавця, Моршина, Любіня Великого. 1950; Лікування пневмонії довенним введенням сульфазолу. 1959; Зобная болезнь. Київ, 1959; Сердечно-сосудистая недостаточность при тиреотоксикозах и ее лечение. В кн.: Труды VII съезда терапевтов УССР, Киев, 1962 (співавт.).

Використані матеріали: Шапиро ИЯ. Очерки по истории Львовского медицинского института. Львов, ЛГМИ, 1959: 176, 178; Учені вузів Української РСР. Київ, КДУ, 1968: 1974; УРЕ. Київ, 1980, Т. 3: 60; Львівський державний медичний інститут. Львів, Словник, 1994: 131, 132, 160, 161, 209, 215; Макаренко ІМ, Полякова ІМ. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Київ, Століття, 2001: 39; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. Львів, НТШ, 2004: 146; Енциклопедія сучасної України. Київ, НАН України, 2006, Т. 5: 681; Архів ЛНМУ, спр 9253; Архів І. Нечипоренко [фото].

О. Абрагамович, С. Різничок