|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

КОВАЛІВ Богдан Михайлович

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

КОВАЛІВ Богдан-Михайло Михайлович (25.12.1928, Львів) — професор кафедр факультетської (1974-85) та шпитальної (1985-2000) терапії.

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту (1951).

Працював: завідувач лікарської дільниці с. Скварява Львівської обл. (1951-52); ординатор терапевтичного відділу 8-ої лікарні м. Львова (1952-53); науковий співпрацівник (1953-68) Львівського НДІ туберкульозу; доцент (1968-74), професор кафедр факультетської (1974-85) та шпитальної (1985-2000) терапії Львівського медичного університету. Організатор і керівник нефрологічної клініки Львівського медичного університету (1970-2000), головний нефролог Львівського облздороввідділу (1975-1993), співавтор і голова редакційної Колегії етичного кодексу лікаря (1996).

Кандидат медичних наук (1958), старший науковий співпрацівник (1962), доктор медичних наук (1966), доцент (1968), професор (1974). Дійсний член НТШ (1998), член Управи УЛТ (1992-1996).

Дійсний член Європейської асоціації нефрологів (ERA/EDTA) (1995), міжнародного товариства штучних органів (ISAO) (1991), наукового Комітету Дунайської асоціації нефрологів (DAN) (1992). Заступник Голови — член правління української асоціації нефрологів (1990).

Напрями наукових досліджень: питання пульмонології, фтизіатрії, нефрології, клінічної коагулології, застосування української стенографії (за системою Олександра Панейка) в перекладно-лінгвістичній медицині.

Автор 230 наукових праць, серед них 8 монографій, підручник, 3 словники.

Підготував 17 кандидатів наук.

Основні праці: До питання про функціональний стан нирок у хворих легеневим туберкульозом (канд. дис.). Львів, 1958; Поражение почек при легочном и костно-суставном туберкулезе (монографія). Москва, Медгиз, 1963; Неспецифические поражения почек при туберкулезе: современная клиника, диагностика и лечение (докт. дис.). Львів, 1966; Поражение почек при туберкулезе: клиника и лечение (монографія). Москва, Медицина, 1970; Гломерулонефрит (монографія). Ленинград, Медицина, 1980 (співавт.); Редкие и атипичные синдромы и заболевания в клинике внутренних болезней. Київ, Здоров'я, 1983 (співавт.); Нефротический синдром (монографія). Санкт-Петербург, Гиппократ, 1992 (співавт.); Hochdruck und Niere (монографія). Mьnchen, 1994 (співавт.);  Нефрологія (підручник). Київ, Здоров’я, 1995 (співавт.); Гепарин і гепариноїди у клінічній практиці (монографія). Львів, НТШ, 2003 (співавт.).

Використані матеріали: Божик Є. Весни прекрасне вороття. Львів, Каменяр, 1986: 116; Нескорені 1993, №.1 (14): 8; Львівський державний медичний інститут. Львів, Словник, 1994: 139; Лещук Т. Світло великих надій — документальна повість з гімназійних часів. Львів, Місіонер, 1996; Who’s Who in the World. Marquis Who’s Who, 1999, 16th Ed: 876; Гоцко-Ней Л. Українське лікарське товариство у Львові — діяльність у 1990-2000 роках. Львів, 2000: 23; Никула Т. Життя і медицина: спогади, бібліографія. Київ, Задруга, 2006: 278; Вісник НТШ, 2008, № 40: 41-42; Архів ЛНМУ, спр. 14116 [фото].

Р. Дутка