|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

ЛАСТОВЕЦЬКИЙ Андрій Михайлович

Електронна адреса Друкувати PDF
 

ЛАСТОВЕЦЬКИЙ Андрій (31.08.1902, м. Станиславів, нині Івано-Франківськ — 11.09.1943, Львів) — професор, завідувач кафедри фізики (1939-43), декан (1942-43) Львівського медичного інституту/ медико-природничих фахових курсів.

Закінчив фізико-математичний факультет Боннського університету (1927).

Працював: асистент кафедри експериментальної фізики Львівського університету (1929-39); завідувач кафедри фізики (1939-43), декан (1942-43) Львівського медичного інституту/ медико-природничих фахових курсів. Загинув трагічно.

Доктор філософії (1927), професор (1940). Дійсний член НТШ (1933).

Напрями наукових досліджень: в галузі рентґено- та спектроскопії, зокрема, рентґенографічне вивчення оксиду цинку, графіту.

Автор близько 30 наукових і науково-популярних праць, серед них підручник фізики для народних шкіл (1938).

Використані матеріали: Шапиро ИЯ. Очерки по истории Львовского медицинского института. Львов, ЛГМИ, 1959: 96-97 [фото], 159; Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту. Львів, ЛДМІ, 1966: 54; Albert Z. Lwowski wydziaі lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941-1944. Wrocіaw, 1975: 107; Львівський державний медичний інститут. Львів, Словник, 1994: 7, 97; Енциклопедія Українознавства. Львів, НТШ, 1994, Т. 4: 1258; Brzecki A. Neurolodzy lwowscy i ich wpіyw na ksztaіtowanie siк neurologii wrocіawskiej. Wrocіaw , WTN, 2004: 48; Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи. Львів, НТШ, 2002: 265, 357, 361, 363; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. Львів, НТШ, 2004: 140; Гривнак Н. Фізичний збірник НТШ. Львів, 2006, Т. 6; http://www.lwow.home.pl/
semper/medycyna.html.

Н. Гривнак, О. Готра