|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Приймальна комісія

Інформація для абітурієнтів

 
 
 
Навчання у Львівському національному медичному університеті
 імені Данила Галицького – одному з найпрестижніших навчальних закладів України – може стати для вас, дорогі абітурієнти, цікавою і неповторною дорогою до омріяного фаху!
 
 ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!
 зарахованих на контрактну форму навчання, які мають спеціальні умови для здобуття вищої освіти та право на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у 2017 році.

 Подача документів, що підтверджують право на спеціальні умови для здобуття вищої освіти та переведення на вакантні місця державного замовлення 

до 17:00 17 серпня 2017 р.

 

Переведення з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення осіб, які мають на це право, буде проведено 

з 15.08.2017 по 18.08.2017 включно.

 


Реєстр переведення 

Згідно з Правилами прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у 2017 році правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.

 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-восьмий пункту 5 розділу IV цих Правил, незалежно від конкурсного бала.

особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами другим, третім, дев’ятий – дванадцятий пункту 5 розділу IV цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIIІ цих Правил, не більше ніж на 10 балів.

 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які необхідно подати для зарахування на навчання:
 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
 • оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
Якщо паспорт виготовлений у вигляді ID картки, необхідно додати довідку про місце реєстрації вступника.
 • Копії документів, що засвідчують особливі умови вступу (пільги) вступника та пред’явити оригінали;
 • Для підтвердження застосування сільського коефіцієнта необхідно подати оригінал довідки з сільської ради за формою №13, затвердженою постановою КМУ №207 від 2 березня 2016 року.
 • військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних) крім передбачених законодавством випадків;
 • копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються!
   

 

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!

Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту:

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького у 2017 році проводить прийом на перший курс магістра медичного та фармацевтичного спрямувань за напрямом підготовки 22 Охорона здоров’я за спеціальностями:

Спеціальність

 Конкурсні предмети

Вагові коефіцієнти

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

221 Стоматологія

Українська мова та література

 

Біологія

 

Хімія або фізика

(за вибором абітурієнта)

0.2

 

0.3

 

0.5

 

 

100 балів 

222 Медицина

226 Фармація, промислова фармація

226 Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання) *

228 Педіатрія

* Вступ на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

 
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ – 2017!

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на перший курс магістра медичного та фармацевтичного спрямувань до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на основі повної загальної середньої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст для вступників заочної форми навчання), зараховуються бали результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років з:
 • української мови та літератури;
 • біології;
 • хімії або фізики (за вибором абітурієнта).
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають в Медичний коледж для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну форму навчання галузі знань “22 Охорона здоров’я” за акредитованою спеціальністю “223 Медсестринство”, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання:
 
1) з української мови та літератури (перший предмет) 
2) біології (другий предмет).

 

 

ЦИФРИ І ФАКТИ  

     
 232 роки 
славетної історії
6 факультетів
 і Медичний коледж 
6205  студентів
 1595 інтернів 
 20 000 осіб - річний контингент
по Університету 
    
     
 1137  іноземних студентів
з 47 країн світу
1350 науково-педагогічних
працівників
  167 докторів 
720 кандидатів наук (887)
 134 професори
403 доценти (537) 
    
     
 11521 курсантів155 відділень клінічних баз
у 50 лікувально-профілактичних
закладах Львова, Луцька, 
Рівного, Трускавця
14 навчальних корпусівгуртожитків    

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад ІV рівня акредитації, який об’єднує 6 факультетів і Медичний коледж, 78 кафедр, Стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, навчальний імітаційний центр, декілька науково-дослідних лабораторій і центрів, Наукову та студентську бібліотеки, ботанічний сад, 14 навчальних корпусів, 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, спортивно-оздоровчий табір «Медик» тощо.

●  У стінах Університету навчається понад 6 тисяч студентів, з яких більше 400 – у Медичному коледжі. Річний контингент по Університету складає близько 20 000 осіб.

●  За кількістю іноземних студентів Університет є одним із лідерів серед вищих медичних навчальних закладів України, що свідчить про його високий авторитет на світовому ринку освітніх послуг. Нині в стінах Університету проходять підготовку 1137 іноземних громадян з 47 країн Європи, Азії, Африки та Америки, з яких більше 80 відсотків навчаються англійською мовою.

●  Висококваліфікований професорсько-викладацький колектив спрямовує свою діяльність на забезпечення високої якості освіти. В Університеті працюють 1350 науково-педагогічних працівників, з яких 167 докторів наук і 720 кандидатів наук, у тому числі 134 професори і 403 доценти.

●  Серед професорсько-викладацького складу ЛНМУ – 4 академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, 21 академік та член-кореспондент громадських академій, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 11 Заслужених діячів науки і техніки, 5 Заслужених працівників освіти, 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту, 20 Заслужених лікарів України.

●  За показниками діяльності наш Університет посідає провідні позиції у рейтингах вищих навчальних закладів України. У 2017 р. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посів 1-шє місце у ТОП-10 кращих медичних навчальних закладів України згідно з консолідованим рейтингом вищих навчальних закладів України інформаційного ресурсу «Освіта.ua». У 2016 р. за міжнародним рейтингом Webometrix, який аналізує показники близько 22 тисяч вишів з усього світу, ЛНМУ імені Данила Галицького посів перше місце серед віт­чиз­няних медичних ВНЗ і 16 місце – серед усіх ВНЗ України.

●  За підсумками міжнародного рейтингу Webometrics, Національного консолідованого рейтингу вишів України 2016 р. МОН України;  Галузевого рейтингу ВНЗ МОЗ України та Рейтингу наукометричної бази даних SciVerse Scopus ЛНМУ імені Данила Галицького, як і в попередні роки, посідає лідерські позиції серед вищих медичних навчальних закладів України.

●  За даними інформаційної системи «Конкурс», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького очолив ТОП-5 найкращих медичних університетів за прохідним балом на спеціальність «Медицина» з відривом у 4,5 бали.

●  Щороку Університет здобуває нагороди на престижних міжнародних і державних освітянських виставках та форумах. Так, на Сьомій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016» Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького був удостоєний Гран-прі «Лідер міжна­род­ної діяльності»; Золотої медалі у номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підви­щення якості освіти»; Сертифікату якості наукових публікацій (на підставі високого рейтингового показника у наукомет­рич­ній базі даних SciVerse Scopus); Диплому за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у націо­нальний освітній простір та інших відзнак.

●  На Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті-2016»  ЛНМУ імені Данила Галицького став лауреатом конкурсу І ступеня та нагороджений Дипломом у номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури», а також Дипломом «За активну участь в інноваційній освітній діяльності». У рамках Форуму під час Національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у номінації «Електронний освітній ресурс» Університет нагороджений Відзнакою за електронний освітній ресурс «Д362 Державний формуляр лікарських засобів».

●  За високі успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі кращим студентам призначаються Академічні стипендії: стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, стипендія імені Миколи Амосова.

●  В Університеті ефективно впроваджуються новітні технології навчання. Нещодавно створено університетський Навчальний імітаційний центр практичної підготовки здобувачів освіти, для якого закуплене дороговартісне обладнання; продовжують свою діяльність 5 факультетських міжкафедральних навчально-тренінгових симуляційних класів практичної підготовки; працюють фантомні класи на кафедрах, оновлено муляжі, поповнюються музейні експонати. Для забезпечення навчальної, наукової, лікувальної діяльності Університету сучасними інформаційними технологіями, кафедри Університету обладнані 807 сучасними комп’ютерами та 96 мультимедійними проекторами.

●  У дев'яти гуртожитках Університету може розміститися близько 3500 осіб. Тут створені всі умови для навчання (є читальні, комп'ютерні зали), побуту (при гуртожитках працюють їдальні, кафе, майстерня з пошиття і ремонту одягу та взуття, перукарня, пральня) та відпочинку (є спортивні кімнати). Загальна площа території Університетського містечка становить понад 10 гектарів. Для всіх бажаючих працює  комплекс студентського харчування.

●  В Університеті створено всі умови для гармонійного розвитку молодої особистості. Тут ви зможете не лише здобувати знання і вміння з обраного фаху, але і займатися спортом, художньою самодіяльністю, бути постійно у вирі життя. 

------------------------- 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №143 від 25.03.2015 р. з 01.09.2015 р. у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відкривається кафедра медицини катастроф та військової медицини для підготовки медиків – офіцерів запасу. 

Увага!

Заяви, скарги, пропозиції щодо здійснення зарахування до Вищого навчального закладу надавати до Управління контролю державних органів та закладів сфери освіти і науки
Тел.: 044 229 46 84; 044 229 46 98
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

03035, м. Київ, вул. Петрозаводська, 2-А  

 

 
 
 
-->