|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Приймальна комісія / Інформація для абітурієнтів

Інформація для абітурієнтів

 Студентам, які зараховані на перший курс, необхідно ТЕРМІНОВО СТАТИ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК.

ПРИ СОБІ МАТИ:

-         Для дівчат з середньою освітою – ПАСПОРТ
-         Для військовозобовязаних дівчат та хлопців - ПАСПОРТ ТА ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК
-         Для хлопців-призовників – ПАСПОРТ ТА ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО
-         ВСІМ ОБОВ’ЯЗКОВО МАТИ – ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР

ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИЙ СТІЛ ЗНАХОДИТЬСЯ НА 1 ПОВЕРСІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ КОРПУСІ.

 
 
Навчання у Львівському національному медичному університеті
 імені Данила Галицького – одному з найпрестижніших навчальних закладів України – може стати для вас, дорогі абітурієнти, цікавою і неповторною дорогою до омріяного фаху!
 


 
 

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!

Важливі дати вступної кампанії 2018 р.

Дата

Етапи

2 липня 2018 року

Розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів.

12 липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів у електронній або паперовій формі від вступників.

1800 год. 20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які згідно з Правилами прийому мають право на зарахування за результатами співбесіди та на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів

о 1800 год. 26 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами ЗНО.

1 серпня 2018 року

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здобувати вищу освіту за державним замовленням.

до 1800 год. 6 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, що вступають на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів у тому числі, за квотами-1.

Закінчення прийому заяв від усіх, які вступають на заочну форму навчання. 

до 1200 год. 7 серпня 2018 року

Зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів у тому числі, за квотами-1 на місця державного замовлення

до 15 серпня 2018 року

Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів на заочну форму навчання.

до 15 серпня 2018 року

Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів на денну форму навчання.

 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
у 2018 році проводить прийом на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного та фармацевтичного
спрямувань за напрямом підготовки
 22 “Охорона здоров’я” за спеціальностями:

Спеціальність

Конкурсні предмети

Вагові коефіцієнти

Мінімальні значення кількості балів з вступних випробувань, з яким вступник допускається до участі у конкурсі

221 Стоматологія

 222 Медицина

228 Педіатрія

Українська мова та література

0,2

100

 Біологія

 0,3

150

 Хімія або математика
(за вибором абітурієнта)

 0,5

150

226 Фармація, промислова фармація (денна та заочна форма)

Українська мова та література

0,2

100

Біологія

 0,3

100

Хімія або іноземна мова
(за вибором абітурієнта)
 0,5

100

Відповідно до “УМОВ прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році”, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти».

 

ЦИФРИ І ФАКТИ  

     
 232 роки 
славетної історії
6 факультетів
 і Медичний коледж 
6205  студентів
 1595 інтернів 
 20 000 осіб - річний контингент
по Університету 
    
     
 1137  іноземних студентів
з 47 країн світу
1350 науково-педагогічних
працівників
  167 докторів 
720 кандидатів наук (887)
 134 професори
403 доценти (537) 
    
     
 11521 курсантів155 відділень клінічних баз
у 50 лікувально-профілактичних
закладах Львова, Луцька, 
Рівного, Трускавця
14 навчальних корпусівгуртожитків    

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад ІV рівня акредитації, який об’єднує 6 факультетів і Медичний коледж, 78 кафедр, Стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, навчальний імітаційний центр, декілька науково-дослідних лабораторій і центрів, Наукову та студентську бібліотеки, ботанічний сад, 14 навчальних корпусів, 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, спортивно-оздоровчий табір «Медик» тощо.

●  У стінах Університету навчається понад 6 тисяч студентів, з яких більше 400 – у Медичному коледжі. Річний контингент по Університету складає близько 20 000 осіб.

●  За кількістю іноземних студентів Університет є одним із лідерів серед вищих медичних навчальних закладів України, що свідчить про його високий авторитет на світовому ринку освітніх послуг. Нині в стінах Університету проходять підготовку 1137 іноземних громадян з 47 країн Європи, Азії, Африки та Америки, з яких більше 80 відсотків навчаються англійською мовою.

●  Висококваліфікований професорсько-викладацький колектив спрямовує свою діяльність на забезпечення високої якості освіти. В Університеті працюють 1350 науково-педагогічних працівників, з яких 167 докторів наук і 720 кандидатів наук, у тому числі 134 професори і 403 доценти.

●  Серед професорсько-викладацького складу ЛНМУ – 4 академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, 21 академік та член-кореспондент громадських академій, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 11 Заслужених діячів науки і техніки, 5 Заслужених працівників освіти, 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту, 20 Заслужених лікарів України.

●  За показниками діяльності наш Університет посідає провідні позиції у рейтингах вищих навчальних закладів України. У 2017 р. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посів 1-шє місце у ТОП-10 кращих медичних навчальних закладів України згідно з консолідованим рейтингом вищих навчальних закладів України інформаційного ресурсу «Освіта.ua». У 2016 р. за міжнародним рейтингом Webometrix, який аналізує показники близько 22 тисяч вишів з усього світу, ЛНМУ імені Данила Галицького посів перше місце серед віт­чиз­няних медичних ВНЗ і 16 місце – серед усіх ВНЗ України.

●  За підсумками міжнародного рейтингу Webometrics, Національного консолідованого рейтингу вишів України 2016 р. МОН України;  Галузевого рейтингу ВНЗ МОЗ України та Рейтингу наукометричної бази даних SciVerse Scopus ЛНМУ імені Данила Галицького, як і в попередні роки, посідає лідерські позиції серед вищих медичних навчальних закладів України.

●  За даними інформаційної системи «Конкурс», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького очолив ТОП-5 найкращих медичних університетів за прохідним балом на спеціальність «Медицина» з відривом у 4,5 бали.

●  Щороку Університет здобуває нагороди на престижних міжнародних і державних освітянських виставках та форумах. Так, на Сьомій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016» Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького був удостоєний Гран-прі «Лідер міжна­род­ної діяльності»; Золотої медалі у номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підви­щення якості освіти»; Сертифікату якості наукових публікацій (на підставі високого рейтингового показника у наукомет­рич­ній базі даних SciVerse Scopus); Диплому за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у націо­нальний освітній простір та інших відзнак.

●  На Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті-2016»  ЛНМУ імені Данила Галицького став лауреатом конкурсу І ступеня та нагороджений Дипломом у номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури», а також Дипломом «За активну участь в інноваційній освітній діяльності». У рамках Форуму під час Національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у номінації «Електронний освітній ресурс» Університет нагороджений Відзнакою за електронний освітній ресурс «Д362 Державний формуляр лікарських засобів».

●  За високі успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі кращим студентам призначаються Академічні стипендії: стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, стипендія імені Миколи Амосова.

●  В Університеті ефективно впроваджуються новітні технології навчання. Нещодавно створено університетський Навчальний імітаційний центр практичної підготовки здобувачів освіти, для якого закуплене дороговартісне обладнання; продовжують свою діяльність 5 факультетських міжкафедральних навчально-тренінгових симуляційних класів практичної підготовки; працюють фантомні класи на кафедрах, оновлено муляжі, поповнюються музейні експонати. Для забезпечення навчальної, наукової, лікувальної діяльності Університету сучасними інформаційними технологіями, кафедри Університету обладнані 807 сучасними комп’ютерами та 96 мультимедійними проекторами.

●  У дев'яти гуртожитках Університету може розміститися близько 3500 осіб. Тут створені всі умови для навчання (є читальні, комп'ютерні зали), побуту (при гуртожитках працюють їдальні, кафе, майстерня з пошиття і ремонту одягу та взуття, перукарня, пральня) та відпочинку (є спортивні кімнати). Загальна площа території Університетського містечка становить понад 10 гектарів. Для всіх бажаючих працює  комплекс студентського харчування.

●  В Університеті створено всі умови для гармонійного розвитку молодої особистості. Тут ви зможете не лише здобувати знання і вміння з обраного фаху, але і займатися спортом, художньою самодіяльністю, бути постійно у вирі життя. 

 
 
------------------------- 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №143 від 25.03.2015 р. з 01.09.2015 р. у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відкривається кафедра медицини катастроф та військової медицини для підготовки медиків – офіцерів запасу. 

Увага!

Заяви, скарги, пропозиції щодо здійснення зарахування до Вищого навчального закладу надавати до Управління контролю державних органів та закладів сфери освіти і науки
Тел.: 044 229 46 84; 044 229 46 98
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

03035, м. Київ, вул. Петрозаводська, 2-А