|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

НОВІЦКІ Вітольд (NOWICKI Witold)

Електронна адреса Друкувати PDF
 

НОВІЦКІ Вітольд Валеріян (NOWICKI Witold Walerian, 18.07.1878, м. Бохня, Польща — 4.07.1941, Львів) — професор, завідувач кафедри патологічної анатомії (1919-41), декан медичного факультету (1923-24, 1939).

Закінчив медичний факультет Краківського університету (1902).

Працював: асистент (1902-08), доцент (1908-13), професор (1913-19), завідувач (1919-41) кафедри патологічної анатомії, декан медичного факультету (1923-24, 1939) Львівського університету/ медичного інституту.

Загинув трагічно — в числі інших професорів Львова без суду страчений німецькими окупантами.

Доцент (1909), професор (1919). Президент Львівського лікарського товариства (1920-21). Засновник Музею гігієни Львівського університету (1930), співзасновник курорту Моршин.

Напрями наукових досліджень: патологічна анатомія й експериментальна терапія пухлин, зокрема, раку легень; патофізіологія гормональної регуляції, зокрема, вивчення впливу адреналіну на хромафінну тканину наднирників та морфологію нирок; патологічна анатомія інфекційних захворювань (дизентерія, черевний тиф, паратиф), склероми; патолого-анатомічна казуїстика — дослідження аневризму артерій мозку, вроджених вад кишки, патології червоподібного відростка, абсцесів печінки, зумовлених аскаридами та ін.; історія розвитку медичної освіти та науки у Львові.

Автор близько 90 наукових праць польською, німецькою та французькою мовами, серед них низка монографій, підручник патологічної анатомії у 3-х томах.

Підготував 4 професорів.

Основні праці: O przewlekіych odmach pecherzykowych (дис. праця). Lwуw Tyg Lek 1908; Sekcja zwіok Krуla Jana III. Przegl Lek 1908; O chorobie raka i jej zwalczaniu (монографія). Lwуw,1922; O сhorobach zakaџnych (монографія). Lwуw, 1925; Anatomia patologiczna (підручник). Lwуw, 1929, T. 1; Krakуw, 1935, T. 2; Krakуw, 1936. T. 3; Sprawa przyrostu raka pіuc w њwietle materiaіu sekcyjnego Instytutu Anatomii patologicznej UJK we Lwowie. Pol Gaz Lek 1931, 51; Carcinom und Sarcom als Kollisionsgeschwulst. Virchow Arch 1933, Bd. 289; Bemerkungen ьber Sclerom auf Grunde des Sektionsmaterials. Beitr Path Anat Allg Path 1933, Bd. 91; Wpіyw zakaїenia kiіowego na nowotwory doњwiadczalne. Spraw Pol Akad Umiej 1934, 1; Rak jako zagadnienie w nauce. Pol Gaz Lek 1939; Twardziel (монографія). Wrocіaw, 1950.

Використані матеріали: Hahn W. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. Lwуw, 1912, Т. 2: 265, 349-350, 455-457; Piкжdziesiкcioletni jubileusz towarzystwa lekarskiego Lwowskiego. 1928: 40; Peretiatkowicz A, Sobeski M. Wspуіczesna kultura polska. Poznaс, 1932; Lam S. Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego. Warszawa, 1927-1937, T. 1-5; Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. Krakуw, 1938, Bd. 1-22; Albert Z. Patol Pol 1950, 1: 643-646; Шапиро ИЯ. Очерки по истории Львовского медицинского института. Львов, ЛГМИ, 1959: 150-154 [фото]; Zwozdziak W. Historia wydzialu lekarskiego Universytetu Lwowskiego. Arch Hist Med 1964, T. 27, № 3: 216-217; Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту. Львів, ЛДМІ, 1966: 67; Niecowa EH. Czіonkowie Akademii Umiejкtnoњci 1872-1952. Wrocіaw, 1973; Polski sіownik biograficzny. Krakуw, 1978, T. 23: 341-342; Арх Пат 1978, 10: 77-79; Wojtkiewicz-Rok W. Dzieje wydziaіu lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894-1918. Wrocіaw, 1992: 10, 38, 44-45, 89, 117, 136; Львівський державний медичний інститут. Львів, Словник, 1994: 7, 20, 22, 66-67; Czajka M. et al. Leksykon historii Polski. Warszawa, 1995; Њrуdka A. Uczeni Polscy XIX i XX stulecia. T. 3; Warszawa, 1997: 271-273; Glinski JB. Sіownik biograficzny lekarzy i farmaceutуw ofiar drugiej wojny њwiatowej. Wrocіaw, 1997; Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи. Львів, НТШ, 2002: 360; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. Львів, НТШ, 2004: 134; Brzecki A. Neurolodzy lwowscy i ich wpіyw na ksztaіtowanie siк neurologii wrocіawskiej. Wrocіaw, 2004: 36; ДАЛО. Ф. 26. Оп. 5. Спр. 1373; Архів ЛНМУ, спр. 1911; Цsterreichische Nationalbibliotek: WBIS: P48469, DA3546091155; PAB: I 408, 142-150; II 260, 288-293; http//www.khm.cm-uj.krakow.pl/
wydzialy.html

І. Білінська, Д. Зербіно