|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

ШІВЕРЕК Бурхард (SCHIVEREK Burkhard)

Електронна адреса Друкувати PDF
 

ШІВЕРЕК Бурхард Свіберт (SCHIVERECK Burkhard Swibert, 1.03.1742, м. Брільон, Німеччина — 29.08.1806, Краків, Польща) — професор хімії і ботаніки (1784-1805), організатор і керівник хімічної лабораторії та ботанічного саду, декан медичного факультету (1784-86), ректор (1786-87, 1798-99) Львівського університету.

Закінчив природниче відділення університету м. Фульда, Німеччина (1759), медичний факультет Віденського університету (1775).

Доктор філософії і медицини.

Працював: професор ботаніки і хімії (1775-82), декан медичного факультету (1778-80), ректор (1781-82) університету м. Інсбрука; професор ботаніки і хімії (1784-1805), організатор і керівник хімічної лабораторії та ботанічного саду, декан медичного факультету (1784-86), ректор (1786-87, 1798-99) Львівського університету; директор ботанічного саду, професор патології та медицини Краківського університету (1806).

Напрями наукових досліджень: вивчення флори та грибів Тиролю і Прикарпаття; власноруч виконав багато мікологічних ілюстрацій; перший провів вивчення хімічного складу мінеральних вод Прикарпаття; на його честь названо рослини Schivereckia podolica, Tysselineum Schivereckii, рід Шіверекія з родини хрестоцвітих.

Основна публікація: Flora Tirolensis. Innsbruck, 1783 (співавт.).

Використані матеріали: Doctoren der Medizin. Wien, 1774-1873, T. 2: 16; Wьrzbach C. Biographisches Lexikon. Wien, 1875. T. 30; Finkel L. Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Lwуw, 1894, Т. 1: 48, 51, 103-104, 106, 129, 131, 147-148, 153-154; Szumowski Wі. Galicya pod wzglкdem medycznym. Lwуw, 1907: 204; Zwozdziak W. Historia wydzialu lekarskiego Universytetu Lwowskiego. Arch Hist Med 1964, T. 27, № 1-2: 15; Oberkotler G./ Matricula Universitatis 1773/74 - 1781/82/ Innsbruck 1980: XXV-XXVIII, XLII-XLIII; Piekieіko A. Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagielloсskiego w Krakowie. Warszawa, 1983; Polski sіownik biograficzny. Krakуw, 1994, T. 35: 510; Schьttler H. Die Mitglieder des Illuminatenordens 1776-1787/93. Mьnchen, 1991; Львівський державний медичний інститут. Львів, Словник, 1994: 20; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. Львів, НТШ, 2004: 31, 34; Енциклопедія Львівського Університету. Хімічний факультет. Львів, ЛНУ, 2003: 130; Державний архів Львівської обл.: ф. 26, оп. 5, спр. 2115; Цsterreichische Nationalbibliotek. WBIS: P249072, DA3546113108, D519-109-6, DA 3508347289; PAB: II 332,25; DBA: I 1105,299-300; III 798,450.

Є. Гладишевський, М. Надрага