У ЛНМУ імені Данила Галицького відкрито Навчальний імітаційний центр

Друкувати

Нещодавно у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького було створено Навчальний імітаційний центр – перший на території Львівської області симуляційний центр з найсучаснішим обладнанням.

Упровадження симуляційного методу навчання, широкий спектр тренажерів для відпрацювання практичних навичок із високим рівнем реалістичності, комп’ютерне та віртуальне моделювання різноманітних клінічних ситуацій являє собою нове спрямування в сучасній вітчизняній школі підготовки висококваліфікованих медичних кадрів вищої та середньої ланки. У навчанні використовуються такі методики, як моделювання різного рівня складності, гібридна симуляція, та ін. Центр є мультидисциплінарним, багатопрофільним (акушерство та гінекологія, терапія, хірургія, анестезіологія і неонатологія) та високотехнологічним закладом.

Навчальний імітаційний центр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького створено відповідно до наказу MO3 України «Про впровадження Протокольного рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти MO3 України», наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3271-з від 8.11.2016 р. з метою впровадження симуляційних методів навчання в освітній процес за сучасними світовими практиками та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів, студентів, інтернів і слухачів курсів підвищення кваліфікації при навчанні, відпрацюванні та виконанні інвазивних лікувально-діагностичних процедур.

Центр очолює директор – к. мед. н., асистент кафедри акушерства і гінекології ЛНМУ імені Данила Галицького, Вадим Валентинович Флуд.

Центр здійснюватиме такі завдання, як упровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців інноваційного типу; забезпечення опанування i контроль оволодінням практичними навичками, пов’язаними із безпосереднім контактом з пацієнтами, інвазивними та неінвазивними втручаннями, що можуть призвести до виникнення небезпеки для здоров’я пацієнтів i медичних працівників, студентами, лікарями-інтернами та молодшими спеціалістами з медичною освітою; сприяння безперервному професійному розвитку лікарів, а також інших працівників сфери охорони здоров’я щодо набуття сучасних практичних навичок, засвоєння принципів командної роботи, відпрацювання діючих протоколів i стандартів надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів i медичного персоналу; сприяння формуванню, оволодінню, оцінюванню та підтримці на належному рівні професійних навичок роботи з сучасним високотехнологічним лікувально-діагностичним у медичних працівників та інших працівників сфери охорони здоров’я залежно від фаху з використанням симуляційного обладнання, медичних манекенів, сучасного програмного забезпечення, комп’ютерного моделювання та інноваційних освітніх технологій тощо.

Працівники Центру братимуть участь у розробці та вдосконаленні інноваційних методів засвоєння теоретичних знань та оволодіння практичними навичками, їx інтеграції у освітній процес; в організації та здійсненні у співпраці з іншими структурними підрозділами підготовки студентів, післядипломної підготовки лікарів, лікарів-інтернів усіх форм навчання, що провадяться в ЛНМУ імені Данила Галицького.

Передбачається організовувати та проводити навчальні семінари, майстер-класи, науково-практичні конференції для студентів, лікарів-інтернів, лікарів, а також інших працівників сфери охорони здоров’я з використанням сучасних високотехнологічних засобів.

Також Центр планує здійснювати пошук партнерів, встановлювати i підтримувати співпрацю з центрами (інститутами) симуляційного медичного навчання в Україні та за її межами, брати участь у наукових форумах, з’їздах, конгресах, конференціях, майстер-класах, виставках та інших заходах міжнародного, міждержавного, національного та місцевого рівня з метою залучення найкращого досвіду медичної освіти, впровадження його в освітній процес, проведення спільних наукових досліджень, презентації та популяризації діяльності Центру i ЛНМУ імені Данила Галицького.

Для потреб Центру закуплено повністю безпровідні манекени.

Навчання в Центрі здійснюють працівники, які мають вищу медичну освіту, науково-педагогічні працівники профільних кафедр ЛНМУ імені Данила Галицького, які були відібрані та пройшли курс навчання з використання симуляційного обладнання. Режим щоденної роботи Центру визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік у ЛНМУ імені Данила Галицького, правилами внутрішнього розпорядку університету та колективним договором ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Фото М. Гриновця 

Андріана Гриновець, керівник прес-центру ЛНМУ імені Данила Галицького

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду