НОВІ ВИДАННЯ: Книга «Лікар, науковець, вчитель – професор Збарж Яків Михайлович»

Друкувати

Нещодавно вийшла з друку книга «Лікар, науковець, вчитель – професор Збарж Яків Михайлович». Львів, Кварт, 2017. - 44 с.

Авторський колектив: Макєєв В.Ф., Зіменковський Б.С., Гриновець В.С.

Рецензенти:

Павленко О.В., доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний стоматолог МОЗ України

Дворник В.М., доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри ортопедичної стома­тології ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»

Цим виданням продовжується випуск циклу книжок про відомих професорів Львівською національною медичного університету імені Данила Галицького.

Книга присвячена житгєвому й творчому шляху професора Збаржа Якова Ми­хайловича – відомого вченого, лікаря, педагога. Професор Я.М. Збарж зробив ва­гомий внесок у формування львівської університетської стоматологічної школи се­редини XX сторіччя – не тільки хірургічної (щелепно-лицева хірургія) а і зокрема ортопедичної стоматології. Син української землі, професор Я.М. Збарж, котрого науково-педагогічне зростання та найбільш плідний період як ученого і педагога від­бувся у Львові, – видав ряд монографій та підручників, а також підготував плеяду учнів та послідовників, які стали видатними фахівцями у галузі сучасної стоматології.

Для науковців, лікарів-стоматадогів, інтернів та студентів стоматологічних фа­культетів. 

Прес-центр ЛНМУ імені Данила Галицького

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду