Кафедра фармакології

Друкувати


Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська,69

Тел. +380(32)276-78-21

email:

Завідувач кафедри

Піняжко Олег Романович, Доктор медичних наук, професор, голова регіонального відділення Державного фармакологічного центру МОЗ Украіни (Львівська область).

 

Штат кафедри

Історія кафедри

Кафедра фармакології була створена в жовтні 1897 року, через три роки  після третього відкриття медичного факультету при Львівському університеті. Організатором і першим керівником кафедри став проф. Вацлав Собєранський (1860-1902), учень і послідовник видатних вчених - фармаколога О. Шмідеберга і фізіолога К. Людвіга. У 1903-1904 рр. фармакологію викладав за сумісництвом проф. Ян Прус, завідувач кафедри патологічної фізіології. На початку 1905 року кафедру фармакології очолив вихованець Петербургської медико-хірургічної академії проф. Леон Попєльський (1965-1920), котрий співпрацював з такими видатними вченими, як І. Р. Тарханов та   І. П. Павлов. від 1925 до 1939 року кафедру очолював проф. Влодзімєж Косковський (1893-1965).

Упродовж 1905-1939рр. науково-педагогічні працівники кафедри фармакології,окрім організації та вдосконалення її технічної бази та викладання предмету займались вивченням низки наукових питань: вивчення ролі заліза в організмі та тонких механізмів дії діуретинів, розробкою нових методик досліджень у хронічних експериментах на тваринах, вивчення функцій і медикаментозної реактивності органів травного тракту, зокрема підшлункової залози, дослідженням мінеральних вод курортів Прикарпаття. У 1940 році кафедру очолив проф. В. Вольтер із Москви, який загинув у перші дні війни.

  Функціонування медичного інституту відновилося зразу після звільнення Львова від німецької окупації. Восени 1944р. завідування кафедри прийняв доц. Ф. Ковшар, а згодом, у січні 1946р. його змінив послідовник проф. Постоєва та акад. Черкеса проф. Ю. Петровський (1901-1957). Головним напрямком стало вивчення дії фармакологічних  засобів на органи травного тракту, на серцево-судинну систему та матку. Велика увага приділялась підготовці наукових кадрів, учні проф.Ю.  Петровського очолили згодом ряд кафедр фармакології в Україні. У вересні 1957р. кафедру очолила учениця акад. В. Скворцова, проф. А.Гаврилюк(1907-1974). Починаючи від 1957 р. викладацький колектив кафедри під керівництвом проф. А. Гаврилюк займався пошуками та вивченням біології нових системних та натуральних сполук - потенційних лікувальних засобів. У 1973р. керівником кафедри був обраний учень проф. Ю. Петровського проф. Р. Рудий. За останні роки на кафедрі пройшли навчання в аспірантурі  і успішно захистили кандидатські дисертації Є. Скляров, А. Гафарі, О. Піняжко, І. Гаврилюк, І. Чикайло, О. Пошивак. Одночасно з пошуковими експериментами, на кафедрі проводились дослідження медикаментозної реактивності печінки і підшлункової залози в умовах експериментальної патології - токсичного гепатиту і алоксанового діабету. З 1998 року кафедрою фармакології завідує доктор медичних наук, професор О. Р. Піняжко.

 

Навчальна робота

На кафедрі фармакології читаються лекції і проводяться практичні заняття для студентів ІІІ курсу медичного, ІІ і ІІІ курсів стоматологічного і ІІІ, IV і V курсів фармацевтичного факультетів ( денна та заочна форми навчання, клінічні фармацевти ). Для студентів-іноземців читаються лекції і проводяться практичні заняття українською, англійською та російською мовами. Проводиться елективний курс « Побічна дія ліків». Для лікарів-інтернів всіх спеціальностей читається курс «Лікарська рецептура і фармакологічний нагляд».

Для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів при вивченні курсу фармакології використовується "Практикум з фармакології" - автори Гаврилюк І.М., Чикайло І.П., Піняжко О.Р. Цей практикум розрахований на студентів ІІІ курсу медичного факультету спеціальності "лікувальна справа", "педіатрія" та "медико-профілактична справа" вищих медичних н авчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Він забезпечує студента конкретним алгоритмом дій для оволодіння основними положеннями теми та сприяє ефективній організації роботи студента при вивченні фармакології. Даний практикум знаходиться в бібліотеці ЛНМУ імені Данила Галицького.Науковий напрямок роботи кафедри фармакології

 

 

 Основні здобутки кафедри

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

За останні п'ять років на кафедрі фармакології видана наступна навчально-методична література:

  1. Робочий зошит з фармакології (частина І і ІІ) для студентів ІІІ курсу медичного факультету // Гаврилюк І. М., Чикайло О. Р., Піняжко О. Р. – Львів, 2008 рік. – 229 с.
  2. Практикум з фармакології// Гаврилюк І. М., Чикайло О. Р., Піняжко О. Р -  Львів, 2011 рік. – 132 с.
  3. Робочий зошит з фармакології (частина І і ІІ) для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету// Гаврилюк І. М., Чикайло О. Р., Піняжко О. Р. – Львів, 2008 рік. – 229 с. – Львів, 2012 рік.